A szervezet tevékenységének bemutatása

Közhasznú Egyesületünk immár 10. éve tart fenn Bemutató tanyát Budapesten, Sorokság-újtelepen, a városi környezetben élő családok, és gyermekek számára.

 

 

A tanyát elhanyagolt, gazos külvárosi területeken alakítottuk ki, az elöregedett gazdáikkal több éves szerződést kötve. Társadalmi munkában bekerítettük, és rendbe hoztuk a 2 hektáros területet, itt a Nyír utcai, volt Lóállás dűlőben. Azóta folyamatosan gaztalanítjuk, és különféle zöldség és takarmánynövényekkel ültetjük be a területet. A 100 éves „sváb” szőlőket, és gyümölcsfákat is sikerült megmentenünk a környéki családok nagy örömére. Ennél is nagyobb élményt jelentenek a környékre sokáig jellemző, ma már a városból kiszoruló házi állatok bemutatása és közelsége a kilátogatók számára. A területet új épületekkel is gazdagítjuk: egyesületi faházat, a magyar népi kismesterségeknek is helyet adó verandát, sütő kemencét, és az eső beállót is építettünk.. A 4 évszak a bemutató tanyán programunk keretében kiérkező gyerekcsoportok 2 órás körbevezetésen vehetnek részt, melyben őshonos állatok simogatása, hagyományőrző rész a Kárpátmedencei kápolnában és alkotóházban éppúgy helyet kap, mint közös zenés uzsonna, vagy épp az évszakokhoz és ünnepkörökhöz kötődő Kiszebáb égetés, hamubasült pogácsasütés, szüret és must kostolás, vagy épp Adventi készület. A kézműves foglalkozásainak (kerámia, népi kismesterség, fafaragás, stb.) az egyes ünnepkörökhöz- és a magyar hagyományokhoz kötődően a télen is fűthető veranda foglalkoztatónkban tartjuk jelenleg. Ezt követően íjászkodhatnak, lovagolhatnak vagy népi játékokat (méta,), táncokat is tanulhatnak a résztvevők szakavatott és lelkes vezetőink irányításával. A program keretében számukra új eszközöket, állatokat, növényeket és mesterségeket mutatunk be a Budapest immár 18 kerületéből, és környező konglomerátumból programunkra kilátogató óvodás- és iskolás csoportok számára. Ezek az eszközök a hagyományos, természet közeli életmódhoz kötődtek évszázadokon keresztül, s lakóhelyünk történetét is jellemezték lakóhelyünkön, itt Soroksáron is. A gyermekek környezetismeret-, Rajz és esztétikai nevelés- és osztályfőnöki órákon illetve a Diákönkormányzatok és a napközik szabadidős rendezvényeinek keretében látogatnak ki bemutató tanyánkra. Hátrányos helyzetű (diákotthonos) és fogyatékkal élő (Vakok Batthyány László Rk. óvodája, iskolája és diákotthona, mozgássérült gyerekek a Pető intézetből, szellemi fogyatékos ill. sajátos nevelési igényű gyermekek a Benedek Elek Általános iskolából és óvodából stb.) is folyamatosan és nagy örömmel látogatják foglalkozásainkat. A veranda galériánkban mindig más tárlatokban gyönyörködhetnek a résztvevők. A kiérkező pedagógusokból és kísérő szülőkből baráti kört szerveztünk a tanya tevékenysége köré.

A Bemutató tanyán épült Egyesületi faház, nemcsak a működés folyamatosságát biztosítja télen is, de a lakótelepi és környéki csellengő gyerekeknek is vonzó programokat kínáló bázist biztosít Menedékház programunk keretében. Az ifjúsági klub foglalkozásokon a játék mellett kézműves foglalkozásokat is tartunk, és akik kedvet kaptak valamely művészeti ághoz, elkísérhetnek bennünket akár külföldi alkotó útjainkra is.

Az egyesületi faház az egyes munkacsoportokon túl otthont ad a helyi hagyományőrzők lelkes tevékenységének, mely során lakóhelyünk Soroksár és környezete nemzeti- és nemzetiségi múltját próbáljuk minél teljesebben felkutatni, dokumentálni.

Fafaragó szakágunkkal egész éven át járjuk a Kárpát medencét és a magyar lakta területeken, köztéri szobrokat faragunk. Budapest és az „anyaország” hírnevét öregbítve, évek óta járunk Erdélybe (Tusnádfürdő), Kárpátaljára (Ukrajna-Ungvár, Técső) Szerbiai-Vajdaságba (Magyarkanizsa) a Felvidékre-Szlovákiába és Tokajba (Abaújszántó) kedves meghívásoknak eleget téve leginkább magyarok lakta falvakba, városokba és fafaragó és alkotótáborokba is, más művészeti ágak képviselőivel is kiegészülve, Frech’ Ottó az 56-os forradalom hőse, fafaragómester vezetésével. Ottó papa halála után ezt a tevékenységet Frech’ Gábor nevű fia szintén népi iparművész vezetésével folytatjuk.

Az elmúlt évek hagyományát mélyítette el, mikor a határon túli művészeket, mi láthattuk viszont vendégül bemutató tanyánkon együtt élve és alkotva velük. A közösen elkészült alkotásokat kiállításon- illetve szépen szerkesztett egyesületi kiadványokban mutatjuk be az érdeklődőknek.

 

Folytatjuk a lakóhelyünkön méltán közkedvelt Népi kismesterségek képzőművészete, és Természetbarát szakköreinket is. Az elsőn fafaragásban, festésben, rajzolásban, kosárfonásban, agyagozásban és egyéb népi kismesterségekben jeleskedhetnek a résztvevő családok és gyermekek, szakavatott vezetők irányításával. Ehhez fűthető fóliasátrat építettünk, ahol kényelmesebben elférhetnek a résztvevők.

A Természetbarát körben a természet szeretetét kívánjuk elmélyíteni a telepi közös munkálkodás, kertészkedés és állatgondozás, valamint kirándulások során. Ehhez persze nemcsak rengeteg takarmányra, de épületek– karámok, és bemutató istálló – kialakítására is szükség van. Ezt és a tavasztól- őszig tartó családi kitáborozásokat, bográcsolásokat, nyársalásokat is próbáltuk kulturáltabbá tenni a víz és villany bevezetésével.

Az Egyesületünk régi törekvése a Soroksári kis-Dunaág megóvása és bemutatása. Ezért alakítottuk ki a vízi megfigyelő és pihenő telepeinket, Dunavarsányban, Dunaharasztin a hajóállomásnál, valamint legutóbb Soroksáron a főváros tőszomszédságában lévő nemzetközileg védett Taksonyi úszóláp lagúnáinál. Ezzel elsődleges célunk Európai folyónk itteni szakaszán, a vízi élővilág megismertetése, a sportos- egészséges életmód megszerettetése főleg iskolai csoportos, és családos kirándulások keretében. Ezt a lehetőséget sok óvoda a felsős csoportok évzáró családos programjának hangulatos helyszíneként választja.

 

A kiérkező csoportok kb. 3-4 órás vízi programon, és túrán vehetnek részt, túrakenukon, mentőmellényekkel és szakavatott vízi vezető irányításával a Taksonyi úszóláp és a Soroksári lagúnák felfedezésével. A program zárásaként igény szerint szendvicsekkel és üdítővel vendégeljük meg a résztvevőket, illetve közösen bogrács ételt is készítünk, vagy szalonna-, virsli sütést is szervezünk a kiérkező csoportoknak. A program vízi jártasságot nem igényel, de „Duna ill. Tisza túra” szerű beavatást ad a lagúnák, nádasok csodálatosan gazdag vízi világába.

 

Ez a vízi paradicsom könnyen, és kevés utazással megközelíthető, ideális környezetet biztosít főleg a nagyobbak és családtagjaik, kísérő pedagógusok számára a nádas, a folyópart ökoszisztémájának növény, rovar, hüllő, hal, madár és emlős életének csónakos kirándulásokon való kifürkészésére és megfigyelésére. Ráadásul e Tüskevár élményt Budapesten és közvetlen közelében élhetik át valós élményként, és olcsón a résztvevők.

A vízi telep előzetes bejelentkezés és megbeszélés alapján az időjárás függvényében márciustól-novemberig látogatható. Egyszerre kb. 30-50 fő lehet a vízen és még 50 fő a vízi telepen és környékén.

 

.

Mivel telepünkön nincs művelődési ház-, közösségi ház, könyvtár sem, sokféle rendezvénnyel, előadásokkal, kiállításokkal és kirándulásokkal próbáljuk pótolni az így keletkezett hiányt.

Az itt folyó tevékenység sokakat megragadott. Jelenleg a rendes-, a pártoló és a baráti köri tagokat is tekintve immár több mint 100 többségében 20 év alatti tagja van egyesületünknek. Persze tennivalónk is van bőven az egészségesebb- lakókörnyezet kialakításában, helyi hagyományőrzésben és teremtésben, a közismertetés, és a helyi családokat segítő további lehetőségek kialakításában egyaránt.

Emellett sérült embertársaink gyakorlati segítése is fontos törekvéseink közé tartozik. A bemutató tanyánkra számos speciális és sérült intézmény diákjai látogatnak ki az év során. E mellett hetente két alkalommal közösen munkálkodunk a fővárosi fenntartású Benedek Elek Szakiskola és Módszertani Központ sajátos pedagógiai igényű diákjaival, tanyánkon szervezett foglalkozás keretében. Ezen túl 2007 januárjában megszereztük a munkaügyi központ akreditációját is, melynek segítségével sérült felnőttek foglalkoztatását kívánjuk megoldani.

Eddigi munkánkat elismerte és anyagilag is támogatta a Miniszterelnöki Hivatal, Az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Főpolgármesteri Hivatal és a XXIII. Kerületi Önkormányzat is, valamint a KÖVICE és az ÖKOTÁRS Alapítvány is..

Mint az egyetlen olyan Természetvédő és Hagyományőrző szervezet, mely Dél-pesten fiatalok Környezeti értékekre nevelésével és családjaik bevonásával történő hagyományőrzéssel foglalkozik, kérjük és várjuk szíves támogatását közhasznú feladataink végrehajtásában.

>>Bemutatás speciális szempontok szerinti bontásban

Home  »  Egyesületünk  » Bemutatkozás